Menu

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców:

Agnieszka Łuczaj - Przewodnicząca Rady Rodziców

Krzysztof Stosio - Zastępca Przew. Rady Rodziców

Katarzyna Soroko - Sekretarz Rady Rodziców


W skład Rady Rodziców wchodzą:

1A Karolina Sławińska
1B Krzysztof Stosio
1C Magdalena Rajca
1D Marta Wieczór - Szczerbowicz
2A Marta Tokarzewicz
2B Marta Kosmala
2C Agnieszka Grodzka
3A Joanna Augustyniak
3B Katarzyna Soroko
3C Milena Kosiacka
3D Julita Pior
4A Karolina Dawidziuk
4B Maryna Nahaichenko
4C Karolina Adryjanowska - Piłat
5A Ewa Lipińska
5B Monika Rezmer
5C Kamila Bobryk
5D Marta Kupczak
6A Katarzyna Antosz
6B Piotr Radziusz
6C Agnieszka Łuczaj
7A Dorota Stasiak
7B Agnieszka Piątkowska
8A Łukasz Szulc


Księgowa Rady Rodziców:
Joanna KrzemienieckaNr konta Rady Rodziców
PKO BP S.A. I/O Koszalin 05 1020 2791 0000 7502 0008 7270

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

więcej...


Dofinansowanie i konkursy

więcej...


Sprawozdanie finansowe
z działalności Rady Rodziców
w roku szkolnym 2018/2019

więcej...


Biuletyn informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

© Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie