Menu

Dyrektor szkoły:

Przemysław Jaśkiewicz


Wicedyrektor szkoły:

Agnieszka Pera

Marta Stebnicka


KADRA PEDAGOGICZNA:


 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

  Katarzyna Buryło - Sikora
  Kamila Kalisz
  Anna Górska
  Monika Kowalczyk
  Olimpia Szczerbicka
  Ewa Rachwalska
  Maria Ciukta
  Dorota Lewicka - Leśniewska
  Anna Pusz
  Anna Dawidowicz
  Dagmara Fusiarz-Solnica
  Agnieszka Grąbczewska

 • nauczyciele języka polskiego:

  Agnieszka Pera
  Anetta Borsuk
  Magdalena Sadło
  Jarosław Kubicki


 • nauczyciele języka angielskiego:

  Anetta Borsuk
  Katarzyna Chrupałła
  Anna Górska
  Aleksandra Grudzińska-Jełkaszew
  Paulina Karolczuk
  Aleksandra Stokowiecka
  Renata Samusz


 • nauczyciel języka niemieckiego:

  Aneta Pawliszyn
  Marta Stebnicka


 • nauczyciele historii i wos-u:

  Przemysław Jaśkiewicz
  Adrian Podpirko


 • nauczyciel fizyki:

  Monika Suchowierska - Rafalska


 • nauczyciele geografii:

  Elwira Marcisz
  Anna Grabowicz-Cuckarew


 • nauczyciele biologii:

  Anna Antkowiak
  Monika Suchowierska - Rafalska
  Dorota Nadowska


 • nauczyciele przyrody:

  Anna Antkowiak
  Monika Suchowierska - Rafalska


 • nauczyciele matematyki:

  Wioletta Alicka
  Ewa Skok
  Marta Strugała


 • nauczyciel chemii:

  Monika Suchowierska - Rafalska


 • nauczyciel muzyki:

  Magdalena Kowalska


 • nauczyciel informatyki:

  Krzysztof Cichosz


 • nauczyciele plastyki:

  Katarzyna Buryło-Sikora
  Adrian Podpirko


 • nauczyciele techniki:

  Krzysztof Cichosz
  Anna Pusz
  Adrian Podpirko


 • nauczyciele religii:

  Elwira Marcisz
  Małgorzata Szablińska
  Barbara Borucka
  Sylwia Soroczyńska

 • nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

  Dorota Nadowska


 • nauczyciele wychowania fizycznego:

  Barbara Borucka
  Dorota Buc
  Ewelina Filipek
  Mikołaj Kaniewski
  Andrzej Wąsowicz


 • nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

  Aleksandra Janecka


 • nauczyciel bibliotekarz:

  Barbara Andersz


 • wychowawcy świetlicy:

  Renata Piechowska
  Alicja Wilk
  Edyta Malinowska
  Ewelina Gruszeczka-Walczak


 • pedagog szkolny:

  Beata Piwar
  Katarzyna Mongiało


 • pomoc psychologiczno - pedagogiczna:

  Maja Czaplicka
  Aleksandra Janecka
  Karolina Lichosik
  Dorota Nadowska
  Maria Ciukta
  Hanna Rycharska
  Sylwia Zioła
 • Pracownicy administracji i obsługi

  PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

  Marcin Adamczewski - Kierownik gospodarczy
  Anna Kwiatkowska - Sekretarz szkoły
  Stanisław Sankowski - Specjalista ds. BHP
  Magdalena Szczepanowicz - Starsza księgowa
  Małgorzata Wapniarz - Główna księgowa
  Iwona Wyszyńska - Specjalista ds. kadr

  PRACOWNICY OBSŁUGI:

  Elżbieta Grynkiewicz - Robotnik do prac lekkich
  Beata Jasitczak - Robotnik do prac lekkich
  Ewa Kołecka - Operator urządzeń powielających
  Ewa Peplińska - Starsza woźna
  Jacek Pepliński - Robotnik gospodarczy
  Bogumiła Raźniak - Robotnik do prac lekkich
  Teresa Szkoda - Woźna
  Iwona Urbaniak - Adamczewska - Robotnik do prac lekkich

  Dzwonki

  1.   8.00 - 8.45
  2.   8.55 - 9.40
  3.   9.50 - 10.35
  4.   10.45 - 11.30
  5.   11.40 - 12.25
  6.   12.45 - 13.30
  7.   13.45 - 14.30
  8.   14.40 - 15.25
  9.   15.35 - 16.20

  Kontakt

  Szkoła Podstawowa nr 23
  im. Lotników Polskich
  ul.Sportowa 19
  75-503 Koszalin
  tel./fax 94 345 11 54


  sp23koszalin@op.pl

  Biuletyn informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej

  © Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie