Menu

Biblioteka i zbiory

Biblioteka w naszej szkole jest od zawsze. Pierwszy wpis do pierwszej księgi inwentarzowej zanotowano 10 lutego 1952 roku. Od tego czasu minęło ponad 50 lat. Biblioteka zmieniła się.
Rozrósł się księgozbiór. Przybyło jej przestrzeni. Od 1998 roku mieści się w dwóch salach. Jest tu wypożyczalnia z czytelnią i magazyn.
Częściowo młodzież ma wolny dostęp do książek i czasopism. Jesteśmy w trakcie komputeryzacji zbiorów.
W naszej bibliotece można wybierać i wypożyczać książki, czytać czasopisma, szukać informacji, rozwiązywać problemy, pytać, uzyskać fachową pomoc.


Zbiory biblioteczne:

Książki :
-popularnonaukowe
-beletrystyka (obyczajowe, przygodowe, fantastyka...)
-lektury szkolne
-metodyczne (głównie dla nauczycieli)
-księgozbiór podręczny ( słowniki, encyklopedie, atlasy, albumy...)

Czasopisma :
Głos Koszaliński - dziennik
Głos Nauczycielski - dwutygodnik
Focus - miesięcznik
Miasto - tygodnik
Psychologia w Szkole - miesięcznik
Victor Gimnazjalista - dwutygodnik


Jeżeli poszukujesz informacji pomoże ci w tym:

- katalog alfabetyczny - informuje o tym, czy poszukiwana książka znajduje się w naszej bibliotece
- katalog rzeczowy - pozwala zorientować się czytelnikowi, jakie książki na interesujący go temat są w naszej bibliotece
- księgozbiór podręczny - słowniki, encyklopedie, atlasy, albumy, roczniki statystyczne
- kartoteka
- nauczyciel bibliotekarz

Regulamin wypożyczalni i czytelni

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice uczniów.
2. Jednorazowo można wypożyczyć od 1 do 4 książek, maksymalnie na 4 tygodnie.
3. Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zarezerwowana.
4. Uczeń przygotowujący się do konkursów przedmiotowych ma prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
5. Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie, zostanie ograniczona możliwość wypożyczania książek do jednej.
6. Książki należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie księgarskiej książki zagubionej.
8. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
9. Wszystkie książki należy oddać na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
10. Z czytelni może korzystać każdy uczeń przestrzegający regulaminu po uprzednim wpisaniu się do zeszytu odwiedzin. 11. W czytelni pracujemy samodzielnie. 12. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki odstawia na miejsce nauczycie bibliotekarz. 13. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 14. Do biblioteki nie można wnosić ubrań wierzchnich.

Biblioteka szkolna zaprasza w godzinach:

  Poniedziałek:  8.00 - 14.00
  Wtorek:  8.00 - 14.00
  Środa:  8.00 - 14.00
  Czwartek:  8.00 - 14.00
  Piątek:  8.00 - 14.40

nauczyciel bibliotekarz -
Barbara Andersz

e-mail: biblioteka.koszalin.sp23@gmail.com

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 23
im. Lotników Polskich
ul.Sportowa 19
75-503 Koszalin
tel./fax 94 345 11 54


sp23koszalin@op.pl

Biuletyn informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

© Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie