Menu

Historia szkoły

- 1951r. - powstanie Szkoły Ćwiczeń Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która mieściła się przy ul. Jedności. Funkcję kierownika szkoły objął pan Lucjan Ziółkowski,

- 1954r. - kierownikiem szkoły zostaje pani Maria Rogalska,

- 1960r. - przeniesienie szkoły na ulicę Racławicką. Stanowisko dyrektora objęła pani kierownik Maria Rogalska,

- Rok szkolny 1963/64 - w szkole uczy się już 700 dzieci i pracuje 20 nauczycieli,

- Rok szkolny 1967/68 - szkoła przyjmuje nazwę Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mariana Buczka,

- 1970r. - przeniesienie szkoły do nowego budynku (obecnego) przy ul. Sportowej,

- Rok szkolny 1976/77 - zmiana dyrektora. Posadę obejmuje pani Emilia Gnacińska,

- 1984r. - kolejna zmiana dyrektora - zostaje nim pani Marianna Zych,

- 1988r. - dyrektorem szkoły zostaje pani Mariola Rink - Przybylska,

- 1993r. - nasza szkoła zostaje przyjęta do Towarzystwa Szkół Twórczych,

- Rok szkolny 1999/2000 - po reformie systemu edukacji szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół nr 5 w Koszalinie, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mariana Buczka i Gimnazjum nr 11,

- 25 czerwca 2004r. - ufundowanie tablicy pamiątkowej przez Rodziców uczniów klasy VI A, B, C w imieniu wdzięcznych Szkole Podstawowej nr 11 absolwentów,
     zobacz zdjęcia...

- 25 czerwca 2004r. - ostatni absolwenci klas VI ukończyli Szkołę Podstawową nr 11 w Koszalinie,

- 1 września 2004r. - zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół nr 5 w Koszalinie na Gimnazjum nr 11 w Koszalinie,

- 28 października 2004r. - pożegnanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 11 i sztandaru Szczepu Harcerskiego,
     zobacz zdjęcia...


- 28 października 2004r. - przekazanie młodzieży sztandaru Gimnazjum nr 11 w Koszalinie ufundowanego przez uczniów szkoły i Radę Rodziców,
      zobacz zdjęcia...


- 1 września 2009r. - dyrektorem Gimnazjum nr 11 w Koszalinie zostaje pan Przemysław Jaśkiewicz,

- 1 września 2009r. - wicedyrektorem Gimnazjum nr 11 w Koszalinie zostaje pani Agnieszka Pera.

- 1 września 2011r. - nadanie szkole imienia Lotników Polskich.
     zobacz zdjęcia...

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 23
im. Lotników Polskich
ul.Sportowa 19
75-503 Koszalin
tel./fax 94 345 11 54


sp23koszalin@op.pl

Biuletyn informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

© Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie