Menu

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców:

Sylwia Hille - Jarząbek - Przewodnicząca Rady Rodziców

Mariola Jackiewicz - Zastępca Przew. Rady Rodziców

Urszula Wójcik - Sekretarz Rady Rodziców


W skład Rady Rodziców wchodzą:

Ewa Lipińska
Piotr Niżyński
Urszula Wójcik
Magdalena Rozwadowska
Katarzyna Antosz
Joanna Burak-Kubińska
Kamińska Joanna
Tokarzewicz Marta
Kukułka Tomasz
Łukasz Szulc
Jackiewicz Mariola
Racek Monika
Nowe Norbert
Anna Szkaradowska
Joanna Frydrych
Pawłowski Marek
Hille-Jarząbek Sylwia

Komisja rewizyjna:

1. Monika Racek - Przewodnicząca
2. Marta Tokarzewicz - Członek
3. Izabela Pściuk - Członek


Księgowa Rady Rodziców:
Joanna KrzemienieckaNr konta Rady Rodziców
PKO BP S.A. I/O Koszalin 05 1020 2791 0000 7502 0008 7270

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

więcej...


Dofinansowanie i konkursy

więcej...


Sprawozdanie finansowe
z działalności Rady Rodziców
w roku szkolnym 2018/2019

więcej...


Biuletyn informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

© Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie