Prymus szkoły 2011/2012

ABSOLWENT
PRIMUS INTER PARES

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14.06.2012r. honorowy tytuł Prymusa Gimnazjum nr 11 uzyskała

Bianka Jankowska

Akt nadania godności uczennica otrzymała na uroczystym pożegnaniu absolwentów. "Twoja pilność i sumienność wzbudziły nasze uznanie, a zaangażowanie i godne zachowanie mogą być wzorem dla rówieśników. Jesteś chlubą naszej szkoły. Wierzymy, że zdobyta wiedza i zaszczepione zasady etyczne zostaną pogłębione w toku dalszej nauki i pracy."
Gratulujemy i składamy najlepsze życzenia na dalsze lata nauki, wysokich, lecz bezpiecznych lotów ku temu, co nieznane oraz realizacji młodzieńczych pragnień.









© Gimnazjum nr 11 w Koszalinie