Prymus szkoły 2009/2010

ABSOLWENT
PRIMUS INTER PARES

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17.06.2010r. honorowy tytuł Prymusa Gimnazjum nr 11 uzyskała

Marta Duczmal

Akt nadania godności uczennica otrzymała na uroczystym pożegnaniu absolwentów. "Twoja pilność i sumienność wzbudziły nasze uznanie, a zaangażowanie i godne zachowanie mogą być wzorem dla rówieśników. Jesteś chlubą naszej szkoły. Wierzymy, że zdobyta wiedza i zaszczepione zasady etyczne zostaną pogłębione w toku dalszej nauki i pracy."
Gratulujemy i składamy najlepsze życzenia na dalsze lata nauki, wysokich, lecz bezpiecznych lotów ku temu, co nieznane oraz realizacji młodzieńczych pragnień.

© Gimnazjum nr 11 w Koszalinie