ABSOLWENT
PRIMUS INTER PARESUchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16.06.2005r.
honorowy tytuł Prymusa Gimnazjum nr 11

uzyskał

 

Aleksander Kaczmarek
 

Akt nadania godności uczeń otrzymał  na uroczystym pożegnaniu absolwentów.

"Twoja pilność i sumienność wzbudziły nasze uznanie,
a zaangażowanie i godne zachowanie
mogą być wzorem dla rówieśników. Jesteś chlubą naszej szkoły.
Wierzymy, że zdobyta wiedza i zaszczepione zasady etyczne
zostaną pogłębione w toku dalszej nauki i pracy."

Gratulujemy i składamy najlepsze życzenia
na dalsze lata nauki, wysokich, lecz bezpiecznych lotów
ku temu, co nieznane oraz realizacji młodzieńczych pragnień.