ABSOLWENT
PRIMUS INTER PARESUchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17.06.2004r.
honorowy tytuł Prymusa Gimnazjum nr 11 uzyskała Aleksandra Bocewicz,

honorowy tytuł Prymusa Szkoły Podstawowej nr 11 uzyskał Adrian Gojdź.


Akt nadania godności uczniowie otrzymali na uroczystym pożegnaniu absolwentów.


"Wasza pilność i sumienność wzbudziły nasze uznanie
a zaangażowanie i godne zachowanie
mogą być wzorem dla rówieśników. Jesteście chlubą naszej szkoły.
Wierzymy, że zdobyta wiedza i zaszczepione zasady etyczne
zostaną pogłębione w toku dalszej nauki i pracy."

Gratulujemy i składamy najlepsze życzenia
na dalsze lata nauki, wysokich lecz bezpiecznych lotów
ku temu, co nieznane oraz realizacji młodzieńczych pragnień.